Zoek

Groei met impact

Wij gaan een stap verder dan klassieke vaardigheidstrainingen en coaching resultaten. Wij geloven dat ware groei ontstaat door aan alle facetten van ontwikkeling te werken. Daarom kiezen we voor ervaringsleren en systemisch werk, methodes die niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengen, maar deze ook diepgaand verankeren.
Ga samen met ons voor duurzame impact.

Ervaringsleren

In onze opleidingen en workshops staan de principes van ervaringsleren centraal.  Wij geloven in de meerwaarde van geïntegreerd leren waarbij denken en doen een plek krijgen. Vermits niet iedereen op dezelfde manier leert, houden wij rekening met de individuele voorkeuren van deelnemers. We starten het leerproces bij datgene wat de deelnemersgroep ons aanreikt. Onze aanpak omvat een zorgvuldige balans tussen theoretische kennis en praktijkervaringen, waarbij reflectie en actieve betrokkenheid centraal staan.

We hanteren de leerstijlen van David Kolb als leidraad en integreren deze in al onze workshops en opleidingen. Zo dagen we alle deelnemers uit en creëren we  een effectieve leerervaring. 

Deze wetmatigheden spelen zich op een onbewust niveau af. Met deze onderstroom gaan we actief aan de slag door het gebruik van rake vragen waardoor bewustzijn en inzicht groeit. We onderzoeken samen waarop de huidige situatie en reacties het best mogelijke antwoord is.

Systemisch werk

Onze aanpak bij coaching en begeleiding omvat zowel traditionele coaching als systemisch werk. Waar traditionele coaching zich voornamelijk richt op persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en doelen, gaan wij nog een stap verder. We geloven dat individuele en teamproblemen voortkomen uit dynamieken binnen een groter systeem. Daarom kijken we zowel naar de “bovenstroom” (dat wat zichtbaar is) als de “onderstroom” (de niet tastbare, onderliggende oorzaken) van de situatie. Beiden beïnvloeden elkaar. Door bewustwording van verborgen patronen, onuitgesproken regels en onbewuste dynamieken, helpen we individuen en teams effectiever om te gaan met uitdagingen en veranderingen. Zo ontstaat groei voor iedereen: het individu, het team en de organisatie/systeem als groter geheel.